BACA SİSTEMLERİ

Falken Baca, asite mukavemetli malzemeden baca sistemleri yapmak üzere kuruldu. Yılların getirmiş olduğu deneyimin sonucunda Falken Baca, tek cidarlı baca. Çift cidarlı baca, kaskad baca, serbest duran baca sistemleri kurmaktadır. Uygulama alanlarımızı oteller, endüstriyel tesisler, iş yerleri, alışveriş merkezleri, okullar, hastaneler, toplu konutlar ve villalar teşkil etmektedir. Falken Baca, tesisat firmaları, inşaat firmaları, mimarlık büroları, proje büroları ve özel kişilerle yakın temas halindedir. Ülke genelinde teknik destekli bayilerimiz ve depolarımız mevcuttur.

Ürünlerimizin tamamı CE, ISO ve TSE normlarına uygun olup testleri yapılmıştır. Baca sistemlerimiz şu şekildedir;