Sıkça Sorulan Sorular (FAQ)


Binalarda baca denildiği zaman uygulama şekillerine veya başka bir deyiş ile kullanım amaçlarına göre şöyle bir sıralama yapılabilir;

 • Duman bacaları
 • Havalandırma bacaları
 • Çöp bacaları
 • Ça maşı r atma baca la rı
 • Tesisat bacaları

Baca çalışmasıyla bacanın içinde duman gazı hareketini sağlayacak “çekim gücünün” yeterliliği anlaşılmakta ve bu çekim gücü de genellikle “baca çekimi” veya yalnızca “çekim”, “çekiş" sözcükleriyle belirtilmektedir.

Çekim, sıcaklık farkları veya rüzgar etkisi nedeniyle baca içi veya baca dışı arasında meydana gelen basınç farklarından oluşmakta ve kendini oluşturan etkenlere göre de;

 • Termik çekim (sıcaklık farklılığı nedeniyle oluşan çekim)
 • Emme çekimi (rüzgar etkisiyle oluşan çekim) olarak tanımlanmaktadır.

Çekim, kendini oluşturan etkenlerin gücüne, bunlarla ortaklaşa diğer iklim parametrelerinin dolaylı veya dolaysız etkilerine, doğal etkenlerin güçlerini tam olarak göstermelerine karşı bir engel durumu oluşturan bacayı çevreleyen yapma çevrenin durumuna, bacanın çekim yüksekliğine ve baca içi direnç faktörlerine bağlı olarak etkilenebilmektedir. Buna göre çekimde şunlar söz konusudur;

 • Doğal çevresel
 • Yapma çevresel
 • Baca içi dirençleri
 • Bacanın çekim yüksekliği
 • Yakıt türleri
 • Üreteceği ısı etkileri

Burada aslında fiziksel çevresel faktörler kastedilmekte ve bunlar arasından da çekimde etken olan iklimsel faktörler söz konusu olmaktadır.

Bunlar;

 • Hava sıcaklığı
 • Nem oranı
 • Barametrik basınç
 • Güneş ışınımı
 • Rüzgar
 • Rakım'dır.
 • Tüm bacalar ilgili standart ve yönetmeliklere göre imal edilip uygulanmalı
 • Tüm bacalar atık gazları emniyetle atmosfere iletmeli
 • Baca malzemesi yakıta uygun olmalı
 • Baca malzemesi pürüzsüz olmalı
 • Baca malzemesi baca gazı sıcaklığına uygun olmalı
 • Baca malzemesi, sabitleme elemanları ve konstrüksiyonu yangına dayanıklı olmalı
 • Baca kesiti yuvarlak, kare, dikdörtgen veya oval olabilir ancak önerilen baca kesiti yuvarlaktır
 • Bacalar modüler olmalı ve gerektiğinde değiştirilebilmelidir
 • Baca malzemesi olarak çatlayabilir, kırılabilir malzeme tercih edilmemeli
 • Baca kesit ölçüsü, şekli ve malzeme değişmemeli
 • Baca birleşimleri muflu geçme, flanşlı, muflu contalı veya muflu flanşlı olmalı
 • Baca sistemi doğal çekişli veya yüksek basınçlı ısıtma sistemlerine uygun olmalı
 • Baca modülleri hem kendi içinde hem de birleşim yerlerinden sızdırmaz olmalı
 • Bacalar mümkünse kaya yünüyle yalıtılmalı
 • Baca tesisatı baca şaftından geçirilmeli
 • Bacalar yanıcı inşaat malzemelerinden uzakta olmalı
 • Baca kesiti ve konstrüksiyonu EN 13384 (DİN 4705)’e göre hesaplanıp tayin edilmeli
 • ilgili yerlerde yeteri kadar müdahale kapağı olmalı
 • Baca ağzı kuş ve yapancı cisim giremeyecek şekilde korunaklı olmalı
 • Baca ağzı çatı ve mahyadan yeterli miktarda yüksek olmalı
 • Bitişik nizamlı yapılardaki baca yüksekliği, çatıdaki konumuna göre komşu binalarla birlikte belirlenmeli
 • Bacalar belirli mesafelerle sağlam mesnede sabitlenmeli
 • Baca şaftı ulaşılabilir olmalı
 • Serbest duran bacalar statik, dinamik, rüzgar ve deprem yüklerini karşılayacak şekilde taşıyıcı konstrüksiyona taşıttırılmalı
 • Her ısıtma ünitesi münferit bacaya bağlanmalı
 • Duvar tipi ısıtma cihazları en fazla 5 adedi bir şönt bacaya bağlanmalı
 • Duvar tipi yoğuşmalı ısıtma cihazlarının bacaları kondense mukavim ve sızdırmaz olmalı ve kondens gideri bulunmalı
 • Baca gazı analizi için yatay bacada ölçüm deliği (manşonu) olmalı

 

 • Tüm bacalar ilgili standart ve yönetmeliklere göre imal edilip uygulanmalı
 • Tüm bacalar atık gazları emniyetle atmosfere iletmeli
 • Baca malzemesi yakıta uygun olmalı
 • Baca malzemesi pürüzsüz olmalı
 • Baca malzemesi baca gazı sıcaklığına uygun olmalı
 • Baca malzemesi, sabitieme elemanları ve konstrüksiyonu yangına dayanıklı olmalı
 • Baca kesiti yuvarlak, kare, dikdörtgen veya oval olabilir ancak önerilen baca kesiti yuvarlaktır
 • Bacalar modüler olmalı ve gerektiğinde değiştirilebilmelidir
 • Baca malzemesi olarak çatlayabilir, kırılabilir malzeme tercih edilmemeli
 • Baca kesit ölçüsü, şekli ve malzeme değişmemeli
 • Baca birleşimleri muflu geçme, flanşlı, muflu contalı veya muflu flanşlı olmalı
 • Baca sistemi doğal çekişli veya yüksek basınçlı ısıtma sistemlerine uygun olmalı
 • Baca modülleri hem kendi içinde hem de birleşim yerlerinden sızdırmaz olmalı
 • Bacalar mümkünse kaya yünüyle yalıtılmalı
 • Baca tesisatı baca şaftından geçirilmeli
 • Bacalar yanıcı inşaat malzemelerinden uzakta olmalı
 • Baca kesiti ve konstrüksiyonu EN 13384 (DİN 4705)'e göre hesaplanıp tayin edilmeli
 • ilgili yerlerde yeteri kadar müdahale kapağı olmalı
 • Baca ağzı kuş ve yapancı cisim giremeyecek şekilde korunaklı olmalı
 • Baca ağzı çatı ve mahyadan yeterli miktarda yüksek olmalı
 • Bitişik nizamlı yapılardaki baca yüksekliği, çatıdaki konumuna göre komşu binalarla birlikte belirlenmeli
 • Bacalar belirli mesafelerle sağlam mesnede sabitlenmeli
 • Baca şaftı ulaşılabilir olmalı
 • Serbest duran bacalar statik, dinamik, rüzgar ve deprem yüklerini karşılayacak şekilde taşıyıcı konstrüksiyona taşıttırılmalı
 • Her ısıtma ünitesi münferit bacaya bağlanmalı
 • Duvar tipi ısıtma cihazları en fazla 5 adedi bir şönt bacaya bağlanmalı
 • Duvar tipi yoğuşmalı ısıtma cihazlarının bacaları kondense mukavim ve sızdırmaz olmalı ve kondens gideri bulunmalı
 • Baca gazı analizi için yatay bacada ölçüm deliği (manşonu) olmalı